Hành vi khai thác cát trái phép bị xử lý như thế nào?

Thời gian gần đây, có nhiều bạn đọc ở trong và ngoài tỉnh gửi thư, email và điện thoại tới tòa soạn hỏi về nội dung: Cá nhân, tập thể có hành vi khai thác cát trái phép bị xử lý như thế nào? Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

Ngày 30-4-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, với hành vi khai thác cát trái phép sẽ có những mức phạt, gồm: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ. Phạt từ 100 - 300 triệu đồng đối với hành vi khai thác cát ở lòng sông có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) từ 50% đến dưới 100% hoặc vượt từ 0,5 ha đến dưới 1 ha và vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 2m đến dưới 5m. Phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng: khai thác cát, sỏi lòng sông có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) từ 100% trở lên hoặc vượt từ 1 ha trở lên và vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 5m trở lên.

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi khai thác vượt dưới 15% so với công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt dưới 5.000 tấn. Phạt từ 10 - 20 triệu đồng: khai thác vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 15% đến dưới 25% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn. Phạt từ 20 - 30 triệu đồng: khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn. Phạt từ 30 - 50 triệu đồng: khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 50% đến dưới 100% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 10.000 tấn đến dưới 20.000 tấn

Phạt tới 200 triệu đồng nếu không có giấy phép khai thác. Phạt từ 100 - 200 triệu đồng: Khai thác cát để làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng khai thác từ 50m3 trở lên mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nguồn: Báo Bình Phước

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

79