Hiệu lực Giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV là 12 tháng từ ngày cấp

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 43, đối với Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có giá trị 12 tháng kể từ ngày cấp, riêng Giấy phép nhập khẩu methyl bromide chỉ có hiệu lực trong năm cấp phép.

Cũng theo Thông tư 43, hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật được giải quyết trong thời hạn sau đây:

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan