Hình thức tiền gửi tiết kiệm theo quy định mới

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.

Theo như Thông tư 48, tiền gửi tiết kiệm được phân loại theo các hình thức sau:

  • Thời hạn gửi tiền bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Thời hạn gửi tiền cụ thể do tổ chức tín dụng xác định;

  • Tiêu chí khác do tổ chức tín dụng xác định.

TCTD quy định cụ thể về từng hình thức tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho TCTD. Quy định về hình thức tiền gửi tiết kiệm phải có tối thiểu các nội dung về phương thức trả lãi, phương pháp tính lãi, kéo dài thời hạn gửi tiền, rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm, các trường hợp người gửi tiền phải thông báo trước việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm.

Cũng theo Thông tư 48, lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm được quy định như sau:

  • TCTD quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của NHNN về lãi suất trong từng thời kỳ.
  • Phương pháp tính lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của NHNN.
  • Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và người gửi tiền.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 48/218/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

124