Hồ sơ cấp phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp gồm những gì?

Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, việc xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm những tài liệu sau:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu;
  • Tờ khai kỹ thuật;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tế phải bổ sung 01 bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;
  • Trường hợp xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung 01 bản sao Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;
  • Trường hợp xuất khẩu làm quà tặng phải bổ sung 01 bản sao giấy chứng nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật.

Xem thêm tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan