Hồ sơ nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ký ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, đơn vị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen phải lập hồ sơ gửi đến bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt để được cấp phép nhập khẩu, hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị nhập khẩu;

  • Tờ khai kỹ thuật;

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

  • Bản sao Giấy chứng nhận an toàn sinh học và Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi;

  • Kế hoạch khảo nghiệm so sánh, bao gồm khảo nghiệm so sánh diện hẹp và diện rộng.

Xem chi tiết tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

228

Văn bản liên quan