Hồ sơ thông báo/đề nghị cấp thị thực gồm những gì?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNG, hồ sơ thông báo/đề nghị cấp thị thực bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Văn bản hoặc công hàm thông báo/đề nghị cấp thị thực, trong đó nêu rõ: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, ngày cấp - hết hạn của hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ, Mục đích nhập cảnh, thời hạn thị thực, loại thị thực và nơi nhận thị thực của người nước ngoài.

  • Trường hợp người nước ngoài là người vào thăm thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài các giấy tờ trên, cần bổ sung 01 bản chụp chứng minh thư của thành viên cơ quan đại diện liên quan.

  • Trường hợp người nước ngoài là nhân viên hợp đồng làm việc tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài các giấy tờ quy định trên, cần bổ sung 01 bản sao hợp đồng lao động hợp lệ.

  • Trường hợp người nước ngoài thuộc diện tăng biên chế của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài các giấy tờ quy định trên, cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2016/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan