Hồ sơ, thủ tục cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật

Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 08/09/2015.

Hồ sơ, thủ tục cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật, 30/2015/TT-BNNPTNT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ, thủ tục cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật như sau:

Hồ sơ cấp và đổi thẻ công chức kiểm dịch thực vật gồm:

  • Công văn đề nghị cấp mới hoặc đổi của cơ quan chủ quản (ghi rõ lý do nếu đề nghị cấp, đổi).

  • Bản sao chụp bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

  • Bản sao chụp giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn về kiểm dịch thực vật.

  • Bản sao chụp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

  • 02 ảnh cỡ 2x3 (người chụp phải mặc trang phục, đeo phù hiệu kiểm dịch thực vật).

  • Thẻ cũ đã cắt góc (đối với trường hợp đổi thẻ).

Trình tự, thủ tục cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật

- Cơ quan, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Cục Bảo vệ thực vật.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lời bằng văn bản để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Cục Bảo vệ thực vật cấp thẻ công chức kiểm dịch thực vật trong 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Chi tiết xem tại Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 23/10/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan