Học phí ngành luật cao nhất là hơn 2 triệu đồng/tháng

Ít ai biết rằng mức học phí của từng ngành cũng được quy định cụ thể bởi Chính phủ tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018/NĐ-CP và Nghị định 15/2019/NĐ-CP). Vậy cụ thể mức học phí của ngành Luật năm học 2020 - 2021 sẽ ra sao?

Tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định mức trần học phí đối với chuyên ngành luật trong năm học 2020 - 2021 cao nhất là 2.050.000 đồng/tháng/học sinh, đây là mức trần học phí được áp dụng cho các cơ sở giáo dục tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Đối với cơ sở giáo dục đào tạo chưa tự bảo đảm kinh phí thì mức  trần học phí là 980.000 đồng/tháng/học sinh.

Theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP, các trường và UBND, HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định chế độ thu và quyết định về mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp căn cứ theo chế độ học phí tại bảng dưới đây.

Đơn vị: đồng/tháng/học sinh

Cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành Luật 2020 - 2021

Tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư

Chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư

Đại trà trình độ đại học

2.050.000

980.000

Thạc sĩ

3.075.000

1.470.000

Tiến sĩ

5.125.000

2.450.000

Đại trà trình độ cao đẳng

1.640.000

780.000

Đại trà trình độ trung cấp

1.435.000

690.000

Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo kỹ năng

mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch

Học phí ngành luật cao nhất là hơn 2 triệu đồng/tháng

Hình minh họa (Nguồn internet)

Ngoài ra, việc xác định mức học phí và chế độ thu học phí còn được quy định như sau:

- Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp): Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức học phí phù hợp cùng với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, trình cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thông qua trước khi thực hiện.

- Học phí đối với người nước ngoài học ở các cơ sở giáo dục Việt Nam do các cơ sở giáo dục tự quyết định.

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Hải Thanh

Gởi câu hỏi

513

Văn bản liên quan