Hot: Đã có File Excel Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 - 2022. Nhằm giúp Quý khách hàng, Thành viên thuận tiện theo dõi, Thư Ký Luật giới thiệu File Excel Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định CPTPP.

Ảnh chụp một phần Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP

 ĐẦY ĐỦ FILE EXCEL BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang từng nước quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 57 đối với từng mã hàng.

Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đã này được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước.

Thuế suất xuất khẩu áp dụng cho giai đoạn 2019 - 2022 như sau:

- Liên bang Mê-hi-cô áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I:

    + Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(I)”.

    + Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(II)”.

    + Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(III)”.

    + Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

- Các nước Ô-xtơ-rây-lia, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân, Cộng hòa Xinh-ga-po áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I:

    + Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(II)”.

    + Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(III)”.

    + Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

    + Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(V)”.

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP, bao gồm: Ô-xtơ-rây-lia; Ca-na-đa, Nhật Bản; Liên bang Mê-hi-cô; Niu Di-lân; Cộng hòa Xinh-ga-po.

- Có chứng từ vận tải (bản chụp) thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước theo quy định nêu trên.

- Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu từ VN nhập khẩu vào lãnh thổ các nước đươc quy định nêu trên (bản chụp và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

Xem thêm Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 -2022 tại Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/6/2019.

- Anh Tú -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

301