HS thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu phải được lưu trữ

14:30, 11/02/2019

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, việc lưu trữ hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được thực hiện như sau:

 • Hồ sơ đăng ký thi sát hạch được lưu trữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KHĐT có trách nhiệm lưu trữ các quyết định liên quan đến việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ khi ban hành quyết định, bao gồm:

  • Quyết định thành lập hội đồng thi; quyết định thành lập các bộ phận giúp việc cho hội đồng thi;
  • Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi sát hạch;
  • Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch, kết quả phúc khảo;
  • Quyết định cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 • Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KHĐT có trách nhiệm lưu trữ 01 bộ đề thi sát hạch kèm theo đáp án, bài thi sát hạch và các tài liệu có liên quan khác của từng kỳ thi sát hạch trong thời gian tối thiểu là 03 năm kể từ ngày tổ chức kỳ thi sát hạch đó.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

75