Hướng dẫn áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng

Thông tư 03/2018/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 24/4/2018 nhằm hướng dẫn áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Theo Thông tư 03, quy định tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng được áp dụng thực hiện như sau:

  • Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
  • Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 6 tháng đến 9 tháng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 15 của Nghị định 139; 
  • Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 9 tháng đến 12 tháng đối với hành vi xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 15 của Nghị định 139. 

Trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng cá nhân, tổ chức vi phạm không được tổ chức thi công xây dựng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, người có thẩm quyền ra Quyết định phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Xem chi tiết Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

327

Văn bản liên quan