Hướng dẫn cách ghi mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức

Để đảm bảo tính chính xác về nội dung của Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức, mọi người có thể tham khảo hướng dẫn cách ghi hợp đồng theo nội dung dưới đây.

Căn cứ theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, việc ghi thông tin trên Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được thực hiện như sau:

(1) Tên đại diện đơn vị: Ghi rõ tên đơn vị sự nghiệp

(2) Loại hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Ghi rõ hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc

(3) Địa điểm làm việc: Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương

(4) Nhiệm vụ: Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm

(5) Thời giờ làm việc: Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

(6) Phương tiện đi lại làm việc: Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

(7) Chức danh nghề nghiệp được đảm nhiệm (mã số): Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán...).

(8) Phụ cấp: Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...

(9) Chế độ bảo hiểm: Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

(10) Các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh,…: Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

(11) Những thỏa thuận khác: Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật, ..../.

Xem mẫu hợp đồng và hướng dẫn chi tiết cách ghi tại file Hướng dẫn ghi hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,674

Văn bản liên quan