Hướng dẫn đánh giá kết quả đào tạo đấu thầu cơ bản

11:42, 28/01/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá cuối khóa đào tạo đấu thầu cơ bản được Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định như sau:

 • Hình thức kiểm tra: kiểm tra trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút;

 • Nội dung kiểm tra: kiểm tra kiến thức đấu thầu cơ bản, những nội dung quy định của pháp luật về đấu thầu;

 • Xếp loại bài kiểm tra để cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản:
  • Bài kiểm tra đạt từ 95% tổng số điểm trở lên: Xuất sắc;
  • Bài kiểm tra đạt từ 85% đến dưới 95% tổng số điểm: Giỏi;
  • Bài kiểm tra đạt từ 70% đến dưới 85% tổng số điểm: Khá;
  • Bài kiểm tra đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm: Trung bình;
  • Bài kiểm tra đạt dưới 50% tổng số điểm: Không đạt.

Xem các quy định khác tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

21