Hướng dẫn điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch hệ thống điện 110 kV

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Theo đó, Thông tư 24/2016/TT-BCT đã sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư 43/2013/TT-BCT về trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ. Cụ thể, việc điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV được thực hiện như sau:

 • Chủ đầu tư các dự án hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch;

 • Trong quá trình lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch, Chủ đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của Công ty điện lực tỉnh để hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh Hợp phần quy hoạch;

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Năng lượng phải có văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ quy hoạch chưa đầy đủ, hợp lệ;

 • Hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch:
  • Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Hợp phần quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  • 05 bộ Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch;
  • Văn bản góp ý của Công ty điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân các quận/huyện và các Sở, ban ngành có liên quan.
 • Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan