Hướng dẫn thực hiện và trả kết quả xét nghiệm theo Thông tư 49/2018/TT-BYT

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT.

Cụ thể, việc thực hiện và trả kết quả xét nghiệm được Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn như sau:

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

  • Bác sỹ, kỹ thuật viên tiến hành xét nghiệm theo nội dung tại phiếu yêu cầu xét nghiệm và tuân thủ quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng, ưu tiên thực hiện trước các xét nghiệm cấp cứu, chăm sóc cấp 1;
  • Quy trình, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phải được lãnh đạo bệnh viện phê duyệt và có sẵn ở nơi làm việc.

Trả kết quả xét nghiệm

  • Kiểm tra kết quả xét nghiệm và ký trước khi trả kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Trong trường hợp kiểm tra kết quả phát hiện sai sót hoặc có nghi ngờ phải đối chiếu với khoa lâm sàng, khi cần thiết phải thực hiện xét nghiệm lại;
  • Khoa xét nghiệm trả kết quả xét nghiệm với thông tin ghi rõ ràng, đúng thời gian theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem quy định về lưu hồ sơ và xử lý bệnh phẩm sau xét nghiệm tại Thông tư 49/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

2,453

Văn bản liên quan