Hướng dẫn việc thử nung khô đối với phao vô tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ký ban hành Thông tư 21/2018/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz.

Theo như Thông tư 21, phương pháp thử nung khô là một trong những phương pháp thử nghiệm môi trường đối với phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải, cụ thể phương pháp này được thực hiện như sau:

  • Thiết bị phải được đặt trong một buồng đo có nhiệt độ phòng bình thường. Sau đó tăng nhiệt độ và giữ ở 70 °C (± 3 °C) trong một khoảng thời gian từ 10 h đến 16 h.

  • Sau thời gian này, bộ phận điều khiển nhiệt độ trong thiết bị mới được bật và nhiệt độ buồng đo được giảm xuống +55 °C (± 3 °C). Quá trình giảm nhiệt độ phải hoàn thành trong 30 min.

  • Sau đó EPIRB được bật và duy trì làm việc bình thường trong 2 h. Nhiệt độ của buồng đo phải được giữ ở +55 °C (± 3 °C) trong thời gian này. Thiết bị phải được kiểm tra chất lượng trong thời gian 30 min cuối.

  • Cuối quá trình thử, buồng đo phải được giảm nhiệt độ trong thời gian không ít hơn 1 h. Thiết bị được đặt trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm phòng bình thường trong thời gian không ít hơn 3 h trước khi phép đo tiếp theo được thực hiện.

Xem thêm các phương pháp khác tại Thông tư 21/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

151