Hướng dẫn xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị mất, hư hỏng

Đây là nội dung chú ý được quy định tại Thông tư 01/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 23/01/2017 quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tư 01 quy định khi phát hiện vật chứng, tài sản tạm giữ đang lưu giữ, bảo quản tại kho vật chứng bị mất, hư hỏng, không còn giá trị, biến chất nguy hiểm, có thể gây mất an toàn thì xử lý như sau:

  • Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ bị mất thì phải làm rõ trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra; xác minh làm rõ và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm.

  • Đối với tang vật, tài sản tạm giữ bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng thì thực hiện tiêu hủy theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự và điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 13 Thông tư 01/2016/TT-BTP.

  • Đối với tang vật, tài sản tạm giữ bị biến chất nguy hiểm, có thể gây mất an toàn thì phối hợp với các cơ quan chuyên môn để trao đổi, thống nhất phương án và tiến hành xử lý, đảm bảo an toàn đối với con người và vệ sinh, môi trường.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan