Không nối ngược cực tính pin của phao vô tuyến

Đây là một trong những yêu cầu an toàn đối với phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz được quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BTTTT.

Cụ thể, ngoài yêu cầu trên, phao vô tuyến còn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn sau đây:

  • Pin không bị rò rỉ các chất độc hại hoặc ăn mòn ở bên trong hoặc bên ngoài phao EPIRB trong các điều kiện sau đây:
    • Trong hoặc sau khi đã bảo quản ở nhiệt độ giữa -55 °C và +75 °C;
    • Trong khi xả hết pin hoặc một phần với bất cứ tốc độ nào, bao gồm cả việc ngắn mạch bên ngoài;
    • Sau khi xả hết pin hoặc một phần.
  • Pin không gây nguy hiểm cho người xử lý, sử dụng hoặc nhà sản xuất khi thực hiện vận chuyển, lưu giữ và cài đặt theo các điều kiện quy định.

Xem quy định về kiểm tra chất lượng tại Thông tư 21/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

92