Làm cách nào để giành quyền nuôi con khi có thu nhập kém?

Khi một cặp vợ chồng ly hôn, nếu không có thỏa thuận của hai bên thì sẽ phát sinh việc giành quyền nuôi con. Dựa vào các điều kiện của của vợ hoặc chồng thì Tòa án sẽ quyết định ai sẽ có quyền nuôi dưỡng con. Vậy, người có thu nhập kém làm sao giành được quyền nuôi con?

Theo đó, sau khi ly hôn cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Với quy định trên, việc giao con cho ai nuôi phải căn cứ quyền lợi về mọi mặt của đứa trẻ, thu nhập không phải là yếu tố tiên quyết quyết định ai mới có quyền nuôi con.

Làm cách nào để giành quyền nuôi con khi có thu nhập kém?

Hình minh họa (Nguồn internet)

Nếu muốn giành quyền nuôi con thì phải đưa ra chứng cứ chứng minh với Tòa án rằng, vợ/chồng có điều kiện tốt hơn về mọi mặt để nuôi con phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tòa án sẽ xem xét toàn diện và đưa ra quyết định người phù hợp nhất nhận quyền nuôi con, đảm bảo cho sự phát triển tốt nhất cho trẻ.

Các yếu tố cần xem xét thông thường gồm:

- Thu nhập hàng tháng.

- Chỗ ở ổn định sau khi ly hôn.

- Môi trường sống đảm bảo cho sự phát triển cả về tinh thần lẫn thể chất của trẻ.

- Thời gian làm việc để xen xét có thời gian để chăm sóc con hay không.

- Tư cách đạo đức.

- Giới tính của con.

Lưu ý, pháp luật cũng cho phép việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Cụ thể, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau:

- Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Đồng thời, đối với việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.

Với quy định này, nếu như một người trước đó đã không giành được quyền nuôi con nhưng khi đã cải thiện được các yếu tố cần thiết và người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người này hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại việc ai được quyền nuôi con. Khi đó, nếu xét thấy hợp lý, Tòa án sẽ thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Thanh Lâm

Gởi câu hỏi

549

Văn bản liên quan