Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng đô thị thông qua hình thức đấu giá QSDĐ

Đây là nội dung được quy định chi tiết tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, Nghị định 11/2013/NĐ-CP quy định việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp.

lua chon chu dau tu qua hinh thuc dau gia quyen su dung dat, Nghi dinh 11/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách người có thẩm quyền quyết định đầu tư là người có thẩm quyền quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 11, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chấp thuận đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền để quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 và 25 của Nghị định 11.

Lưu ý: Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan