Lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính thế nào từ 01/7/2019?

Với việc tăng thêm về lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019 thì quy định về cách tính lương, phụ cấp cho các đối tượng này cũng có sự thay đổi.

Theo đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới. Tại Dự thảo này quy định tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng áp dụng từ ngày 01/7/2019, cụ thể như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng Hệ số lương hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung:

Mức phụ cấp = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

- Về mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu được tính theo công thức:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

- Ngoài ra, đối với đại biểu Hội đồng nhân các cấp thì mức hoạt động phí còn được tính theo công thức như sau:

Mức hoạt động phí = Mức lương cơ sở 1.490.000 x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

cảm ơn thukyluat.vn đã cung cấp

(ksor hul) - 21/05/2019   Trả lời

Trang tin rất bổ ích. Trân trọng cảm ơn !

(trần hữu nghị) - 10/05/2019   Trả lời

3,785