Miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt

Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 169/2015/TT-BTC miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất.

Theo đó, đối tượng được áp dụng miễn thuế nhập khẩu như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để cung cấp cho các dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ngoài ra, phải đáp ứng điều kiện áp dụng như sau:

1. Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu phục vụ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không thuộc Danh mục phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nước đã sản xuất được.

Chi tiết tại Thông tư 169/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015.

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan