Mới: Hướng dẫn trình tự xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 11/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Theo đó, Trình tự xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây viết tắt là giá ca máy) làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 11/2019/TT-BXD sau đây:

phuong phap xac dinh gia ca may va thi bi thi cong xay dung, Thong tu 11/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

a) Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng;

b) Xác định thông tin, số liệu cơ sở phục vụ tính toán xác định giá ca máy;

c) Tính toán, xác định giá ca máy theo định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản hoặc theo giá ca máy thuê.

Cụ thể về phương pháp xác định giá ca máy được quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này. Định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy được quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.

Thông tư 11/2019/TT-BXD nêu ra một số điểm đáng lưu ý sau đây:

- Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này và chưa ký kết hợp đồng xây dựng thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh giá ca máy trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu theo giá ca máy do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

- Các gói thầu xây dựng đã ký kết hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan