Năm 2018, đảng viên sinh con thứ 3 có bị kỷ luật?

Ngày 15/11/2017, BCH TW Đảng đã ban hành Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên. Theo đó, một trong những quy định được quan tâm nhiều nhất có lẽ là việc kỷ luật về hành vi sinh con thứ 3.

 

Như đã biết Quy định 102-QĐ/TW vừa được ban hành đã có rất nhiều thay đổi so với Quy định 181-QĐ/TW trước đó. Và một trong những vấn đề mà đảng viên rất quan tâm đó chính là việc thực hiện quy định về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là việc sinh con thứ 3 có còn bị kỷ luật nữa không?

Để trả lời thắc mắc này, Thư Ký Luật đưa ra sự so sánh giữa Quy định 102 và Quy định 181, cụ thể như sau:

 

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017

Quy định 181-QĐ/TW năm 2013

Điều 27

1 - Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

3 - Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Điều 26

1 - Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

3 - Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Chưa có văn bản thay thế  Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW

Quy định chi tiết tại Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW

 

Như vậy, việc kỷ luật đối với hành vi sinh con thứ 3 tính đến thời điểm hiện tại là không thay đổi,  Đảng viên nào vi phạm vẫn phải chịu mức kỷ luật tương ứng với hành vi của mình và mức kỷ luật cao nhất là bị khai trừ khỏi Đảng theo Khoản 3 Điều 27 Quy định 102.

Điều này rất khác so với các thông tin trước đó về việc cho phép sinh con thứ 3 để thay đổi cấu trúc dân số, khi dân số Việt Nam đang có xu hướng già đi.

Hiện tại thì việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ công viên chức là đảng viên hay các cơ quan tổ chức khác tuy không còn bị xử phạt về hành chính như trước đây nữa nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định đã nêu ở trên.

Ngoài ra đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng có những nội quy riêng áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở mình đối với hành vi sinh con thứ ba.

Gởi câu hỏi

122,414

Văn bản liên quan