Năm 2019: Trường hợp nào được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự?

Năm 2019: Trường hợp nào được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự?
Anh Tú
11:48, 22/09/2018

Các trường hợp được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự được đề cập tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP, bao gồm các trường hợp sau đây:

 

miễn nghĩa vụ quân sự

Hình minh họa (nguồn internet)

1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

3. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

5. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì danh sách các công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.


602