Ngày truyền thống của Cựu chiến binh là ngày nào?

Ngày truyền thống của Cựu chiến binh là ngày nào?
Tuyết Hoan

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005 được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 07/10/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

 

Theo đó, Pháp lệnh ấn định ngày 6 tháng 12 là ngày truyền thống của Cựu chiến binh.

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định ngày truyền thống của Cựu chiến binh nhằm:

  • Tôn vinh, biểu dương sự cống hiến to lớn của Cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta;
  • Động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong giáo dục cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, phải:

  • Kịp thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của cựu chiến binh; tuyên truyền về cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
  • Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác để động viên, giúp đỡ Cựu chiến binh.

Xem thêm tại Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005Nghị định 150/2006/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

439

Văn bản liên quan