Nghị định 59: Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND, 59/2020/NĐ-CP

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND (Hình minh họa)

Theo đó, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự có trách nhiệm xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên phạm vi toàn quốc.

Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm:

- Thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý;

- Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

- Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân;

- Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, trại giam, trại tạm giam trong Quân đội nhân dân có trách nhiệm:

- Thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý;

- Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

Xem thêm tại: Nghị định 59/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan