Nghiêm cấm hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công trình thủy lợi

Nghiêm cấm hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công trình thủy lợi
Nguyễn Trinh

Luật thủy lợi 2017 được ban hành ngày 17/9/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2018. LuatẠ này quy định nhiều vấn đề về hoạt động thủy lợi, công trình thủy lợi… Nổi bật là nội về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi cũng như các nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Luật thủy lợi 2017, các nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi như sau:

 • Phù hợp với nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; thống nhất theo lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, kết hợp theo đơn vị hành chính, phục vụ đa mục tiêu;
 • Bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững kinh tế - xã hội;
 • Chủ động tạo nguồn nước, tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu, thoát nước giữa các mùa và vùng; bảo đảm yêu cầu sản xuất, sinh hoạt theo hệ thống công trình thủy lợi, lưu vực sông, vùng và toàn quốc;
 • Sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; bảo đảm số lượng, chất lượng nước trong công trình thủy lợi;
 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; huy động sự tham gia của toàn dân trong hoạt động thủy lợi;

 • Tổ chức, cá nhân được sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và phải trả tiền theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước những tác động bất lợi trong quá trình xây dựng và khai thác công trình thủy lợi.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động thủy lợi được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và phát huy hiệu quả, Điều 8 Luật thủy lợi 2017 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi gồm:

 • Xây dựng công trình thủy lợi không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xả nước thải trái quy định của pháp luật vào công trình thủy lợi; các hành vi khác làm ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi;
 • Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công trình thủy lợi;
 • Ngăn, lấp, đào, nạo vét, hút bùn, cát, sỏi trên sông, kênh, mương, rạch, hồ, ao trái phép làm ảnh hưởng đến hoạt động thủy lợi;
 • Sử dụng xe cơ giới vượt tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi; sử dụng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm, trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa;
 • Cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi;
 • Khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi;
 • Tự ý vận hành công trình thủy lợi; vận hành công trình thủy lợi trái quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chống đối, cản trở hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc ứng phó khẩn cấp khi công trình thủy lợi xảy ra sự cố;
 • Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
 • Thực hiện các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép hoặc thực hiện không đúng nội dung của giấy phép được cấp cho các hoạt động quy định tại Điều 44 của Luật thủy lợi 2017.

 

 

Gởi câu hỏi

716

Văn bản liên quan