Nghiêm cấm xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo

Nghiêm cấm xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo
Phú Thịnh

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực tôn giáo, cụ thể là các hành vi sau:

 

 • Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo;
 • Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
 • Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
 • Thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo nhằm:
  • Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
  • Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
  • Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;
  • Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Đồng thời, Luật cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Bên cạnh các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Luật còn đã đưa ra một số quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như sau:

 • Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
 • Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
 • Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
 • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 có hiệu lực từ 01/01/2018

Gởi câu hỏi

1,215

Văn bản liên quan