Người đang bị phạt tù vẫn được sử dụng kinh sách

Người đang bị phạt tù vẫn được sử dụng kinh sách
Ngọc Duyên

Đây là một trong những chính sách nhằm thực hiện quyền tự do do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

 

Theo đó, các đối tượng sau đây vẫn được tự do tôn giáo, sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình:

  • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam;
  • Người đang chấp hành hình phạt tù;
  • Người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi.

Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan