Người nào không được đăng ký tập sự hành nghề luật sư?

Đây là nội dung đáng quan tâm được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tại Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Hiện nay, có 02 đối tượng được đăng ký tập sự hành nghề luật sư đó là người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư và người được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật luật sư.

tap su hanh nghe luat su, Thong tu 19/2013/TT-BTP

Nguồn: Internet

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

  • Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, kể cả trong trường hợp đã được xóa án tích;

  • Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  • Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP có hiệu lực từ 15/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

44

Văn bản liên quan