Người vận tải phải bồi thường cho lái xe khi bị xử phạt về xếp HH

Đây là một trong các trách nhiệm thuộc về người vận tải, được quy định cụ thể tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT, người vận tải phải bồi thường cho lái xe, người áp tải, người xếp hàng nếu những người này bị xử phạt khi vi phạm các quy định về xếp hàng hóa do thực hiện yêu cầu của người vận tải.

trach nhiem nguoi van tai, thong tu 35/2013/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Ngoài ra, người vận tải hàng hóa trên xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (sau đây gọi chung là xe ô tô) khi tham gia giao thông trên đường bộ còn phải thực hiện các trách nhiệm khác do Bộ Giao thông vận tải quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT sau đây:

  • Cập nhật đầy đủ thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của cầu, hầm, đường bộ trên toàn tuyến đường vận chuyển hàng hóa trước khi thực hiện vận chuyển;

  • Bố trí phương tiện phù hợp với loại hàng hóa cần vận chuyển và khổ giới hạn của cầu, hầm, đường bộ trên toàn tuyến đường vận chuyển;

  • Cung cấp thông tin cho lái xe, người áp tải và người xếp hàng đặc điểm của hàng hóa, kích thước và khối lượng của hàng hóa, bao, kiện, giới hạn trọng tải cho phép của xe, tải trọng và kho giới hạn của cầu, hầm, đường bộ trên toàn tuyến đường vận chuyển; chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp;

  • Bố trí đầy đủ thiết bị che phủ, chằng buộc, đệm lót phục vụ cho việc xếp hàng hóa và tạo điều kiện cho người xếp hàng thực hiện đúng quy định về xếp hàng hóa;

  • Hướng dẫn cho lái xe, người áp tải và người xếp hàng hóa về việc xếp hàng;

​Xem thêm quy định khác tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

44

Văn bản liên quan