Nguyên tắc phân bổ kênh tần số phát thanh FM

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 07/12/2017 quy định cụ thể về nguyên tắc phân bổ kênh tần số phát thanh FM.

Theo đó nguyên tắc phân bổ kênh tần số được Thông tư 37 quy định gồm:

  • Tính đến hiện trạng sử dụng của Việt Nam để bảo đảm việc chuyển đổi từ hiện trạng sang quy hoạch với chi phí thấp nhất.
  • Phân bổ kênh tần số hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu phủ sóng phát thanh FM các kênh chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh chương trình phát thanh của Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hạn chế phủ sóng chồng lấn lẫn nhau giữa các đài phát sóng phát thanh FM phát cùng kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh đó Thông tư 37 còn quy định về phân kênh, phân bổ kênh tần số phát thanh FM như sau:

  • Phân kênh tần số cho phát thanh FM được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 71.
  • Phân bổ kênh tần số cụ thể để phát sóng các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Phụ lục II và III ban hành kèm theo Thông tư 71.

Xem chi tiết Thông tư 37/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan