Nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS

Thông tư 01/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 23/01/2017 liệt kê cụ thể về nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ.

Theo đó nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ được Thông tư 01 quy định gồm:

  • Vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do cơ quan có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật hoặc tài sản do cơ quan thi hành án dân sự kê biên, tạm giữ theo quy định phải được bảo quản tại kho vật chứng, tài sản tạm giữ (sau đây gọi chung là kho vật chứng) của cơ quan thi hành án dân sự.

  • Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ không thể vận chuyển, di dời về bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ký hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản theo quy định của pháp luật.

  • Vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự phải được bảo quản an toàn và được xử lý kịp thời, theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi xâm phạm, phá hủy niêm phong, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, thêm bớt, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại và các hành vi khác làm hư hỏng hoặc thay đổi hiện trạng vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự đều bị xử lý theo quy định.

  • Không sử dụng kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự vào mục đích khác.

  • Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được ra, vào kho vật chứng.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan