Nguyên tắc thực hiện công tác tàng thư căn cước công dân

Thông tư 10/2016/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành vào ngày 03/3/2016 nhằm liệt kê cụ thể những nguyên tắc khi thực hiện công tác tàng thư căn cước công dân.

Theo đó Thông tư 10 quy định khi thực hiện công tác tàng thư căn cước công dân cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Hồ sơ, tài liệu căn cước công dân phải được quản lý tập trung, thống nhất trong tàng thư căn cước công dân và phải được bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.
  • Việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân phải gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác thông tin.
  • Hồ sơ, tài liệu căn cước công dân phải được cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và được bảo vệ tuyệt đối an toàn; duy trì khai thác, sử dụng hiệu quả.
  • Việc quản lý, sử dụng và khai thác tàng thư căn cước công dân phải đúng mục đích. Thông tin, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân được khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Phục vụ cho công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân;

- Xử lý tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và công tác nghiệp vụ của ngành Công an;

- Yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan