Những trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

Để hỗ trợ cho các thí sinh có thể nắm được những trường hợp nào mình sẽ được miễn thi THPT Quốc gia 2019 mà vẫn được xét công nhận tốt nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của mình, Thư Ký Luật xin tóm tắt một số trường hợp miễn thi dựa trên các quy định hiện hành.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 38 Quy chế tuyển sinh THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT, có một số trường hợp thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi THPT Quốc gia 2019 nhưng vẫn được xét công nhận tốt nghiệp THPT, bao gồm:

1. Người đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
 • Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên;
 • Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

2. Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
 • Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;
 • Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

3. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

5. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong đó:

- Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung thì phải đảm bảo các điều kiện:

 • Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế tuyển sinh THPT Quốc gia;
 • Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung phải đảm bảo các điều kiện:

 • Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT;
 • Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải đảm bảo các điều kiện:

 • Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế tuyển sinh THPT quốc gia;
 • Có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Nguyễn Trinh - 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

373