Phải nộp thuế tài nguyên khi khai thác dầu khí

Đây là quy định bắt buộc được nêu tại Luật dầu khí 1993 được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06/7/1993 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/1993.

 

Theo đó, Luật dầu khí 1993 quy định tổ chức, cá nhân khai thác dầu khí phải nộp thuế tài nguyên:

  • Thuế tài nguyên được tính theo sản lượng khai thác thực tế trong thời kỳ nộp thuế cho từng hợp đồng dầu khí.

  • Thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô được quy định từ sáu phần trăm (6%) đến hai mươi lăm phần trăm (25%), trường hợp đặc biệt có thể cao hơn.

  • Thuế suất thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên được quy định từ không phần trăm (0%) đến mười phần trăm (10%).

Tùy thuộc vào điều kiện địa lý, kinh tế kỹ thuật của khu mỏ và mức sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên là Chính phủ Việt Nam quy định thuế suất cụ thể trong phạm vi khung thuế suất nói trên.

 

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan