Phân định thẩm quyền cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người NN

Ngày 30/6/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú được Thông tư 04/2016/TT-BNG quy định như sau:

  • Cục Lãnh sự tiếp nhận và giải quyết đề nghị/thông báo cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc diện tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh.

  • Cục Lễ tân Nhà nước tiếp nhận và giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh.

  • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh:

    • Tiếp nhận và giải quyết đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc diện tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh tại các tỉnh, thành từ tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam.

    • Tiếp nhận và giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là thành viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên này;

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan