Phí cấp giấy tờ về cư trú, xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài

Ngày 10/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định lệ phí cấp giấy tờ về hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh (đối với người Việt Nam); phí cấp giấy tờ về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh (đối với người nước ngoài).

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú được quy định tại Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 219 của Bộ Tài chính. Trong đó:

+ Lệ phí cấp hộ chiếu là 200 nghìn, trường hợp cấp lại là 400 nghìn, lệ phí gia hạn hộ chiếu và lệ phí cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 100 nghìn đồng.

+ Lệ phí cấp giấy thông hành theo Thông tư 219/2016 là 50 nghìn đồng. Riêng đối với cư dân biên giới Việt - Trung thì lệ phí thông hành là 5 nghìn đồng.

+ Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh là 200 nghìn, lệ phí cấp công hàm thị thực là 10 nghìn, lệ phí cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC là 1.2 triệu, trường hợp cấp lại là 1 triệu đồng.

+ Lệ phí cấp tem AB là 50 nghìn.

+ Phí cấp thị thực cho người nước ngoài từ 25 USD đến 155 USD tùy thời hạn thị thực.

+ Phí gia hạn tạm trú theo Thông tư 219 năm 2016 là 10 USD; lệ phí cấp thẻ thường trú là 100 USD.

Ngoài ra, Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định miễn phí về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú trong các trường hợp sau:

+ Khách mời của Nhà nước với tư cách cá nhân và vợ/chồng, con của họ.

+ Viên chức, nhân viên cơ quan ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và gia đình họ.

+ Theo Điều ước quốc tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

+ Người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện cứu trợ, giúp đỡ nhân đạo.

+ Trường hợp khác được quyết định cụ thể.

Ngoài ra, theo Thông tư 219, trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn được miễn lệ phí về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú

Thông tư 219/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 157/2015/TT-BTC.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan