Phí thẩm định cấp phép lưu hành mỹ phẩm hiện hành là bao nhiêu?

Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 114/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 114 đã giảm mức phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, đồng thời bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Cụ thể mức phí thẩm định mới như sau:

STT

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu
(1.000 đồng)

I

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

 

 

1

Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Hồ sơ

1.600

2

Thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

 

2.1

Thẩm định cấp phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với đăng ký lần đầu, đăng ký lại

Hồ sơ

5.500

2.2

Thẩm định cấp phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với đăng ký gia hạn

Hồ sơ

3.000

2.3

Thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ (bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo))

Hồ sơ

1.000

3

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc phòng chống dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,...)

Mặt hàng

800

4

Thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn dược liệu

Mặt hàng

500

Xem chi tiết tại Thông tư 114/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan