Phương pháp thực thi hiển thị và các cổng video tín hiệu thử

Thông tư 08/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Cụ thể, việc thực thi hiển thị và các cổng video tín hiệu thử thực hiện bằng các phương pháp được liệt kê trong bảng sau:

Mức phức tạp 

Hình ảnh hiển thị

Mô tả

Các ví dụ về thiết bị

4 (lớn nhất)

Các thanh màu với phần tử hình ảnh động

Hình ảnh thanh màu chuẩn với phần tử chuyển động nhỏ.

 

Máy thu hình số, set-top box, máy tính cá nhân, thiết bị DVD, video game console, bộ giám sát độc lập

3

Các thanh màu

Hình ảnh thanh màu chuẩn.

   

Máy thu hình tương tự, màn hình hiển thị của máy ảnh, màn hình hiển thị của máy in hình ảnh

2

Hình ảnh văn bản

Nếu có thể, mẫu hình ảnh văn bản gồm tất cả các ký tự H phải được hiển thị. Ky tự, kích thước và số lượng ký tự trên mỗi dòng phải được thiết lập để cho số lượng lớn nhất các ký tự trên màn hình được hiển thị. Nếu màn hình hỗ trợ việc cuộn văn bản, thì phải cuộn văn bản

Thiết bị đầu cuối POS, thiết bị đầu cuối máy tính không có chức năng đồ họa

 

1 (nhỏ nhất)

Màn hình hiển thị điển hình

 

Màn hình hiển thị phức tạp nhất có thể được EUT tạo ra

 

EUT với các màn hình hiển thi độc quyền và/hoặc không có khả năng hiển thị bất kỳ hình ảnh nào trong số các hình ảnh ở trên, bàn phím âm nhạc điện tử, điện thoại

Chi tiết xem thêm Thông tư 08/2018/TT-BTTTT.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

136