Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư áp dụng đối với nhà chung cư nào?

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

quy che quan ly su dung nha chung cu ap dung doi voi nha chung cu nao, Thong tu 06/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 quy định Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác (bao gồm căn hộ dùng để ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình khác) theo quy định tại Luật Nhà ở 65/2014/QH13, bao gồm:

 • Nhà chung cư thương mại;

 • Nhà chung cư xã hội, trừ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều 1;

 • Nhà chung cư phục vụ tái định cư;

 • Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại;

 • Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ

Như vậy, từ 01/01/2020 nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ cũng là một trong những đối tượng được áp dụng Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư 06/2019/TT-BXD quy định việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được thực hiện trên cơ sở tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các bên nhưng không được trái pháp luật về nhà ở, pháp luật có liên quan và đạo đức xã hội, đồng thời Thông tư bổ sung quy định khuyến khích chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Ngoài các nguyên tắc này ra thì việc quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng cần phải đáp ứng các nguyên tắc quan trọng khác tại Thông tư 02/2016/TT-BXD như sau:

 • Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.

 • Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

 • Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan; phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 • Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

 • Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

 • Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

217

Văn bản liên quan