Quy định miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA

Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA, 11/2020/TT-BCT

Quy định miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA (hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 29 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với:

- Hàng hóa được gửi theo kiện nhỏ từ cá nhân đến cá nhân hoặc hành lý cá nhân của người đi du lịch được coi là hàng hóa có xuất xứ mà không yêu cầu phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, với điều kiện hàng hóa đó không được nhập khẩu theo hình thức thương mại, được khai báo đáp ứng quy định tại Thông tư 11 và không có nghi ngờ về tính xác thực của khai báo đó. Trong trường hợp hàng hóa được gửi qua bưu điện, khai báo có thể được thực hiện trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc trên một văn bản đính kèm tờ khai hải quan.

- Lô hàng nhập khẩu không thường xuyên chỉ bao gồm các sản phẩm phục vụ tiêu dùng cá nhân của người nhận hàng hoặc người đi du lịch hoặc gia đình của người đó không được coi là nhập khẩu theo hình thức thương mại nếu bản chất và số lượng sản phẩm đó có thể là bằng chứng cho thấy sản phẩm không dùng cho mục đích thương mại.

Trong đó, tổng trị giá hàng hóa quy định nói trên không được vượt quá:

- 500 EUR (năm trăm ơ-rô) đối với kiện hàng nhỏ hoặc 1.200 EUR (một ngàn hai trăm ơ-rô) đối với hàng hóa là một phần hành lý cá nhân của người đi du lịch khi nhập cảnh vào Liên minh châu Âu.

- 200 đô-la Mỹ (hai trăm đô-la Mỹ) đối với trường hợp kiện hàng nhỏ và hàng hóa là một phần hành lý cá nhân của người đi du lịch khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Xem thêm quy định liên quan tại: Thông tư 11/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 01/8/2020.

Thu ba

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan