Quy định mới nhất về mẫu thẻ căn cước công dân

Mới đây, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký và ban hành Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA để hợp nhất quy định về liên quan đến mẫu thẻ căn cước công dân.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Hình thức thẻ Căn cước công dân

  • Thẻ Căn cước công dân hình chữ nhật, bốn góc được cắt tròn, chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm.

  • Thẻ Căn cước công dân được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt.

  • Ngôn ngữ khác trên thẻ Căn cước công dân được quy định cụ thể khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau;

  • Con dấu trên thẻ Căn cước công dân dùng mực màu đỏ, là con dấu có hình Quốc huy thu nhỏ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

 

Thời hạn sử dụng thẻ căn cước công dân

Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân được tính theo độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân.

Trách nhiệm thi hành quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Theo quy định mới:

  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ thi hành các trách nhiệm của Tổng cục Cảnh sát, cụ thể: Tháng 10 hàng năm, Cục quản lý hành chính lập dự trù nhu cầu sử dụng thẻ Căn cước công dân trên toàn quốc cho năm tiếp theo gửi Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an để sản xuất mẫu thẻ Căn cước công dân;

  • Viện Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan sản xuất mẫu thẻ, quản lý, bàn giao cho Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và thống kê số lượng mẫu thẻ bị hư hỏng để lập biên bản tiêu hủy định kỳ hằng năm.

  • Bộ Công an Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là cơ quan có trách nhiệm lập dự trù nhu cầu sử dụng thẻ Căn cước công dân của địa phương mình cho năm tiếp theo gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vào tháng hằng năm.

Quy định về áp dụng thẻ căn cước công dân

  • Mẫu thẻ Căn cước công dân theo quy định mới được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

  • Đối với địa phương chưa có điều kiện triển khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo mẫu mới thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định 998/2001/QĐ-BCA(C11) nhưng chậm nhất đến ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất theo mẫu mới đã được quy định.

 

- Quỳnh Dương - 

Gởi câu hỏi

1,718

Văn bản liên quan