Quy định mới nhất về thời gian tập sự đối với công chức

Thời gian tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức là bao lâu? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên, Thư Ký Luật xin giải đáp như sau:

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Về thời gian tập sự của công chức, Điều 10 Nghị định 140/2017/NĐ-CP, Khoản 12 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

- Nếu tuyển dụng vào công chức loại C: Thời gian tập sự là 12 tháng.

- Nếu tuyển dụng vào công chức loại D: Thời gian tập sự là 6 tháng.

- Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng vào công chức, trừ trường hợp đã làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí tuyển dụng từ 12 tháng trở lên: Thời gian tập sự là 3 - 12 tháng.

Trong đó, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, nghỉ không lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không được tính vào thời gian tập sự.

Lưu ý: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự nêu trên.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

1,399

Văn bản liên quan