Quy định mới về đăng ký hoạt động khuyến mại

Thương mại là một trong những hoạt động diễn ra rất phổ biến và thường xuyên trên mỗi quốc gia. Vì thế, việc điều chỉnh các hoạt động này là cần thiết để đảm bảo được sự phát triển kinh tế bền vững. Mới đây, Chính phủ đã thông qua Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Theo đó, thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

  • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

  • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại;
  • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại;
  • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
  • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

888

Văn bản liên quan