Quy định mới về sản phẩm công nghệ TTTT không phải công bố hợp quy

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo đó, Thông tư 15 đã bổ sung trường hợp sản phẩm thuộc các Danh mục nêu tại khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư 30 không phải công bố hợp quy, cụ thể các sản phẩm sau đây không phải công bố hợp quy:

  • Các trường hợp không phải chứng nhận hợp quy quy định tại Điều 7 của Thông tư 30.

  • Sản phẩm, hàng hóa không phải là thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng.

  • Các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Xem thêm phương thức chứng nhận hợp quy tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

563

Văn bản liên quan