Quy định thanh toán chi phí đối với thuốc điều trị ung thư

Ngày 30/10/2018 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2018/TT-BYT nhằm quy định cụ thể về việc thanh toán chi phí đối với thuốc điều trị ung thư.

Theo đó, việc thanh toán chi phí đối với thuốc điều trị bệnh ung thư được Thông tư 30 quy định như sau:

  • Chỉ được sử dụng để điều trị ung thư tại các cơ sở khám, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư (bao gồm cơ sở ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân; các khoa, đơn vị ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân trong viện, bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa) và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định.

  • Trường hợp để sử dụng điều trị các bệnh khác mà không phải là ung thư: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện.

  • Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung bướu.

  • Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị và không có bác sĩ chuyên khoa ung bướu thì phải được hội chẩn dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện trước khi chỉ định sử dụng

Xem chi tiết Thông tư 30/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan