Quy định về thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Đây là nội dung sửa đổi được quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm:

  • Công trình công cộng có quy mô cấp I, cấp đặc biệt;
  • Công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù gồm:
    • Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng;
    • Cầu trong đô thị từ cấp II trở lên, ga đường sắt nội đô từ cấp II trở lên;
    • Công trình tượng đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương;
    • Công trình có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định thì tổ chức, cá nhân có phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thực hiện các bước thiết kế tiếp theo của dự án.

Chi tiết xem thêm Nghị định 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.
 

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan