Quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với đài truyền thanh không dây

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTTTT vào ngày 07/12/2017 nhằm quy định cụ thể về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với đài truyền thanh không dây.

Theo đó việc quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với đài truyền thanh không dây được Thông tư 37 quy định thực hiện như sau:

  • Đài truyền thanh không dây được cấp mới giấy phép hoạt động trong băng tần 54-68 MHz;

  • Không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh không dây trong băng tần 87-108 MHz;

  • Các đài truyền thanh không dây đã được cấp phép trong băng tần 87-108 MHz không được gây nhiễu và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần số 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác; trường hợp gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, đài truyền thanh không dây phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải ngừng sử dụng.

Xem chi tiết Thông tư 37/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan